Jens Hansen havde en bondegård...

Skovly 1995

4H arvede i 1997 Jens Hansens bondegård Skovly i Faurholt ved Ribe. Jens Hansen var i mange år aktiv i 4H, og han testamenterede sin fædrene gård til foreningen. 4H skulle sørge for, at gården blev stillet til rådighed for børn og unge og samtidig udbrede kendskabet til landbrug i Danmark.

Derfor ombyggede 4H i 2003 gården til et topmoderne lejr- og kursuscenter med kursusbygning og den unikke stald, hvor børnene kan opleve dyrene på allernærmeste hånd. 

Skovly 2005

Fra 1971 til 1991 var det Svend Åge Hansen, der ledede børne- og ungdoms-organisationen 4H i Danmark.

Svend Åges bror, Jens, boede på gården Skovly i Faurholt ved Ribe. Jens Hansen havde overtaget Skovly fra sine og Svend Åges forældre og nød de smukke skove og de frodige agre, som grænser op til Skovly.

En sjælden mand

Jens var et af den slags sjældne mennesker, som ikke bare rager til sig og gør alting op i penge. Han var nemlig en altruist; en person som var parat til at ofre for sine medmennesker.

Jens blev imidlertid syg, og da ingen i familien havde interesse i at overtage gården, besluttede Jens, i samråd med sin bror, at tilbyde gården og jordene til Danmarks 4H og skoven til Skov- og Naturstyrelsen.

Det var jo et tilbud, der næsten var for godt til at være sandt; stuehus, stald, maskinhuse, høloft, traktor, 15HA god jord, en sø og masser af omgrænsende skov. Jo, her er alt, hvad vi som landbrugets børne- og ungdomsorganisation kan ønske os.

Så vi sagde naturligvis ja og tak og gik i gang med at udvikle anvendelsesmulighederne for Skovly.

Fra første spadestik i 2003 skulle Skovly udvikles efter en overordnet plan, som tog udgangspunkt i bæredygtighed og æstetik. Konceptet bag Skovly skulle være et læringsrum, hvor vi i stalden vil avle læring om landbrug.

I dag er Skovly for hele Danmark så alle kan få et indtryk af 4H-arbejdet og en indsigt i, hvordan dansk landbrug ser ud i dag. 

Skovly 2012